niedziela, 3 lutego 2013

Obligacje Getin serii PPII-7 spadają do 7%


Prezentowany w poprzednim artykule ranking lokat na luty nie pozostawia złudzeń co do kondycji depozytów. Nawet szukanie w najbardziej 'orientalnych' bankach nie spełnia roli. Zresztą praktycznie tylko jeden ma ofertę godną uwagi.

W takiej otoczce pojawia się w ofercie nowa oferta obligacji Getin. Mija rok odkąd w internecie zaczęły się pojawiać reklamy papierów wartościowych jednego z trojaczków. Niestety także obligacje podlegają wahaniom a właściwie nie tyle wahaniom ile spadkom bowiem ani razu oferta nie ulegała poprawie.

Mamy zatem kolejną bodaj dwunastą edycję. Jak każda z poprzednich jest ona oparta o wskaźnik sześciomiesięcznego WIBOR więc rentowność spadła. Dziś wynosi on zaledwie 3,90% podczas gdy dokładnie rok temu był na poziomie 5%.


Oto parametry najnowszej edycji:
parametry grudniowej edycji:

Oprocentowanie: WIBOR 6M + 3,10%
Okres trwania: 7 lat
Płatność: co pół roku
Minimum: 25.000 zł
Wartość emisji: 75 milionów
Zapisy: do 22 lutego 20123
Dzień emisji: 28 lutego 2013

Catalyst: Tak

Źródło: noblebank


A więc mimo tego że WIBOR spadł i to znacznie Getin dodatkowo obniża marżę. Początkowo było to 3,75%, potem gdy banki dostały wyraźny zakaz prowadzenia lokat antybelkowych także marżę obligacji zniżono do 3,45%. Teraz po 3 spadkach stóp drugi raz obniżono marżę do 3,10%.

W efekcie dodając WIBOR do marży otrzymujemy że na chwilę obecną obligacje mają oprocentowanie na 7% czyli tyle ile do niedawana dobre lokaty. Należy jednak pamiętać że o ile lokaty są raczej krótkoterminowe to obligacje trwają aż 7 lat i płatność odsetek następuje co pół roku.

Warto tutaj jednak zaznaczyć, że w punkcie 12 warunków emisji mamy zapis o możliwości wcześniejszego wykupu za zgodą KNF zgodnie z paragrafem 6,2. Oznacza to że bank ma opcję call (możliwość zażądania wykupu) po 5 latach. Można zatem założyć, iż tak naprawdę okres trwania to 5 lat a nie 7. Ale nie do końca.

Prospekt emisyjny zawiera informację że:
Emitent, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup takich Obligacji, jednakże nie wcześniej niż po upływie 5 (pięciu) lat od Dnia Emisji, może po dokonaniu ogłoszenia zgodnie z postanowieniami punktu 11.1 niniejszych Podstawowych Warunków Emisji, z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem, wykupić wszystkie lub niektóre z wyemitowanych Obligacji.

Skąd taki zapis? Skoro są to obligacje podporządkowane posiadają wymóg amortyzacji. Co to oznacza? Ano konieczność amortyzacji kapitału uzupełniającego o 20% i to już na 5 lat przed końcem czyli począwszy od 2015 roku. To samo było w kilku poprzednich emisjach więc wykup może być częściowy.

Podsumowując obligacje Getin są dobrą alternatywą do lokat ale na rynku obligacji na pewno do atrakcyjnych nie należą. Tutaj bowiem w dalszym ciągu nietrudno o obligacje oferujące dwucyfrowy zysk i co ważniejsze o stałym oprocentowaniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz