wtorek, 9 kwietnia 2013

Analiza fundamentalna dla początkujących


Ostatnie trzy wpisy to trzy oferty różnych obligacji plus dodatkowa oferta opisana na Arkanach obligacji. Początkujący inwestor może się poczuć nieco zagubiony w ilości materiałów jakie dostaje przy jednej ofercie bowiem po prezentacji firmy dostaje także dokument ofertowy z parametrami emisji oraz z wynikami finansowymi firmy. Co tu zaś mówić o kilku ofertach.

Pisałem o tym co prawda bardzo szczegółowo w roku ubiegłym w wielu artykułach. Ale wówczas informacje pojawiały się na pierwszej wersji bloga Polak Portafi, który obecnie pełni nieco inna rolę, a inwestorzy częściej zaglądają tutaj. 

Dziś zatem dla wszystkich czytelników drugiej odsłony bloga PP2 zbierzemy sobie owe artykuły dla początkujących inwestorów w obligacje. W przeciwieństwie do ofert bieżących, które zwykle są ważne tylko przez kilkanaście dni, tego typu informacje ważne będą praktycznie zawsze.


To będzie jeden z bardziej hardcorowych artykułów warto jednak przebrnąć przez niego i kolejne tego typu, aby nie tylko mieć lepsze pojęcie o finansach firm, ale przede wszystkim aby samemu dokonywać dobrego wyboru papierów wartościowych. Taka wiedza bowiem zaprocentuje z pewnością w przyszłości.

Obligacje to nie lokaty które można założyć i o nich po prostu zapomnieć dzięki temu, że mają gwarancje Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Lokaty mają gwarancję do kwoty 100 tys euro, obligacje gwarancji nie mają, tutaj to spółka odpowiada całym swoim majątkiem.

Jeżeli interesujemy się inwestowaniem w spółki emitujące atrakcyjne obligacje i chcemy to robić w sposób profesjonalny, warto poznać podstawy analizy fundamentalnej. Co to jest, dlaczego to jest ważne i jaka jest dobra literatura na ten temat opisałem w poniższym artykule:

Analiza fundamentalna czyli badamy fundamenty naszej spółki

Spółka musi raportować swoje dane finansowe co kwartał. Raport zawiera zwykle cztery dokumenty, spośród których najważniejszy jest rachunek zysków i strat. Jak mówi sama nazwa zawiera on podstawowe informacje na temat dochodów brutto oraz netto lub strat (oznaczanych na jeden z dwu sposobów: w nawiasie lub z minusem). Mogliśmy go zobaczyć na przykład we wczorajszym artykule o audycie w SKOK Wołomin

Rachunek zysków i strat opisałem szerzej w:

Przeglądamy najważniejszy element sprawozdania finansowego spółki

W tej tabeli pojawia się często tajemniczo brzmiące EBITDA. Pojęcie to pozwala nam uświadomić sobie jak oblicza się zysk brutto oraz netto. Szczegóły znajdziecie tutaj:

Analiza fundamentalna - co to jest EBITDA

Poza EBITDA w rachunku zysków i strat mamy jeszcze inny istotne pojęcie stojące ponad EBITDA zwane Contribution Margin, opisany w:

Contribution Margin czyli wkład na pokrycie kosztów stałych

Bardzo istotną gałęzią analizy fundamentalnej jest tak zwana analiza wskaźnikowa. Prezentuje ona zestaw podstawowych wskaźników, które podają ważne informacje na temat sytuacji finansowej spółki na tle branży. Wartości wskaźnika pozwalają nam porównywać kondycję spółki do innych spółek tej samej branży. Przykład takiego wskaźnika dotyczącego spłaty odsetek znajdziecie niżej

Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem czyli dlaczego krawat musi być luźny.

Drugim ważnym dokumentem obok rachunku zysków i strat jest bilans. Do tej pory nie zajmowałem się nim jeszcze na blogu i będzie on tematem w jednym z następnych artykułów.

Ciąg dalszy: Analiza fundamentalna - bilans

1 komentarz: