środa, 10 kwietnia 2013

Analiza fundamentalna - bilansWczoraj zebraliśmy sobie rozsiane dotąd artykuły dotyczące różnych aspektów głównego raportu spółki. Tam właśnie prezentowana jest informacja podstawowa a więc czy spółka zarabia i ma z czego zapłacić za odsetki, czy też traci a my mamy się ratować na własną rękę.

Drugim ważnym dokumentem po rachunku zysków i strat jest bilans. Pierwszy mówi tylko w bardzo ogólny sposób jakie zyski lub straty osiągnęła spółka nie informuje jednak w jaki sposób do tego doszło. Faktyczną strukturę finansową możemy zobaczyć dopiero w bilansie.

Bilans zawiera zestawienie stanu majątku firmy czyli jaka wartość ma dana firma oraz przedstawia źródła jego finansowania. W przeciwieństwie do rachunku zysków i strat, bilans sporządza się  najczęściej w postaci tabeli, co zwiększa w dużym stopniu czytelność. Dziś zobaczymy w ogólnym zarysie jak to działa.


Bilans w tabeli podzielony jest zawsze na dwie części: 
  • po lewej mamy aktywa (składniki majątkowe)
  • po prawej mamy pasywa (źródła finansowania majątku)


AKTYWA
Są ustawiane według rosnącego stopnia płynności finansowej
1. Majątek trwały - to raczej całkowicie niepłynny majątek jak budynki, czy maszyny i urządzenia. Przyjmuje się, że ich cykl obrotowy wynosi powyżej jednego roku.
2. Zapasy - ich zamiana na gotówkę czyli płynność jest większa, wymaga jednak określonego czasu. Promocje w sklepach często dotyczą wyprzedaży zapasów, gdy spółka planuje wymienić stary sprzęt na nowy co szczególnie jest widoczne w przypadku firm informatycznych.
3. Należności - to praktycznie gotówka ale jeszcze niezapłacona przez kontrahenta. 
4. Gotówka - kasa w spółce. 

Jak widzimy aktywa to majątek firmy w różnej postaci od nieruchomości poprzez towar, dług kontrahentów oraz pieniądze w postaci żywej gotówki. Niżej możemy sobie to zobaczyć jak aktywa sporządził SKOK Wołomin, gdzie specyfika nieco odbiega od typowej firmy prowadzącej produkcje oraz sprzedaż.


Przykład aktywów Źródło: skokwolomin


PASYWA
Są ustawione według stopnia pilności ich zwrotu
1. Kapitały własne - te kapitału nie muszą być nikomu zwracane, są po prostu do trwałej dyspozycji spółki. 
2. Zobowiązania długoterminowe - to takie, których spłata przekracza okres jednego roku. Jak widzimy lokaty dwuletnie zaliczają się do tej grupy.
3. Zobowiązanie krótkoterminowe - te jak się łatwo domyśleć nie przekraczają jednego roku.


Przykład pasywów Źródło: skokwolomin


Przedstawiony podział jest bardzo uproszczony, ale też jego celem jest wyrobienie sobie ogólnego poglądu na bilans a nie na szczegółowe elementy na co przyjdzie jeszcze czas. Wstępnie można sobie to zobaczyć w przypadku bilansu SKOKu Wołomin.

Podsumowując z lewej strony mamy to co spółka ma w różnej postaci, z prawej strony mamy to jak spółka jest finansowana. To tutaj księgowane są nasze środki bowiem my także finansujemy spółkę (zobowiązania). Tutaj też można zobaczyć jak spółka zarządza swoim kapitałem (czy kontrahenci płacą należności, czy zapasy są duże itd).

Analizując wyniki spółki warto oglądać oba raporty jednocześnie. Są one jawne a ich publikacja zawsze wywołuje duże emocje wśród prawdziwych inwestorów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz