czwartek, 29 maja 2014

Rachunek Escrow czyli sposób na zmniejszenie ryzyka


Do tej pory opisywałem wiele różnych kont bardziej lub mniej ciekawych. W końcu wybieramy do naszej n-pasmówki najciekawsze i przynoszą nam one mniejsze czy większe zyski. Ostatnie zaś oferty darmowych kont napawają optymizmem, że może jednak nie będzie tak źle jak się do niedawna zapowiadało.

Warto jednak poznać także inne rodzaje kont o których jeszcze nie było mowy na blogu. Nie możemy ich co prawda zakładać, ale ich znajomość może pomóc w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.Tym bardziej, że jak się okazuje wywołują kontrowersje i nieporozumienia.

Mam na myśli tajemniczy rachunek Escrow. Niedawno w komentarzach toczyły się dyskusje na temat funduszu Escrow. Nieszczęsne słowo fundusz narobiło tutaj dużo zamieszania, o co więc chodzi?


Jednym z nich jest Escrow Źródło: reiffeisenpolbank


Niedawno na blogu opisywałem spółkę, która emitowała obligacje. Jako formę zabezpieczenia podano rachunek powierniczy, lktóry przez niektórych został odebrany jako fundusz. Zapewne skojarzone z funduszem powierniczym.

Firmie chodziło jednak o rachunek dedykowany dla korporacji o nazwie Escrow, a nie żaden fundusz. Jest to odrębny rachunek bankowy na którym blokowane są środki pieniężne przeznaczone na rozliczenie transakcji. Innymi słowy spółka na tym właśnie rachunku dokonuje wpłat kwot zabezpieczających roszczenia obligatariuszy.

Dysponowanie tym rachunkiem uzależnione jest od warunków zawartych w umowie transakcji. Bank oferent zobowiązuje się do rozliczenia transakcji wyłącznie w formie i na warunkach uzgodnionych z firmą.

Źródło: bph.pl

Innymi słowy spółka nie może sobie dysponować gotówką wedle swojej woli i wypłacać kasę kiedy chce i ile chce tak jak my z naszego ror. Dyspozycja gotówką uzależniona jest od warunków umowy z obligatariuszami. Te zaś obligują spółkę do dokonywania wpłat według wzoru podanego w warunkach emisji.

Sedno tkwi zatem w tym, że rachunek ten służy raczej obligatariuszom a nie spółce. Jak podaje Raiffeisen przy opisie rachunku Escrow:
  • w razie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko posiadaczowi rachunku powierniczego środki znajdujące się na rachunku nie podlegają zajęciu
  • w razie ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku powierniczego środki pieniężne znajdujące się na tym rachunku podlegają wyłączeniu z masy upadłości
Jak widać jedno słowo może narobić wiele niepotrzebnego zamieszania. Z rachunkiem tym spotkamy się pewnie jeszcze niejednokrotnie w przyszłych emisjach, warto więc wiedzieć co kryje się za tajemniczym słowem Escrow. Tym bardziej, że spółka już planuje kolejne malutkie emisje.

Na marginesie Escrow pochodzi z amerykańskiego języka prawnego, i chociaż kojarzy się ze złowieszczymi wronami ze względu na rdzeń crow, oznacza po prostu bezpieczeństwo w rękach stron trzecich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz