wtorek, 20 maja 2014

Analiza fundamentalna: cashflow - warianty nie zawsze negatywne


Dokonując wyboru spółki najczęściej patrzymy na zysk netto wykazywany w rachunku zysków i strat. Zapominamy jednak przy tym, że jest to wartość czysto księgowa. Nie od dziś znany jest dialog w firmie między prezesem a księgowym: Jaki mamy zysk za ostatni okres sprawozdawczy? i ripostę księgowego A jaki Pan Prezes sobie życzy?

Wadą rachunku zysków i strat jest bez wątpienia zależność wyników od zastosowanych metod wyceny i księgowania operacji gospodarczych. Tym co bardziej jednoznacznie określa generowanie zysków przez firmę jest właśnie przedstawiony w poprzednim odcinku rachunek przepływów pieniężnych.

Przedstawiliśmy tam wariant pozytywny dla działalności operacyjnej. Dziś czas na omówienie negatywnego wariantu czyli innym słowy strat oraz kombinacji jakie mogą mieć pozostałe dwie działalności a więc inwestycyjne i finansowa.


Zanim przejdziemy do omówienia dalszej części warto przypomnieć mało intuicyjne pojęcia strata oraz zysk w działalnościach inwestycyjnej i finansowej:
  • w przypadku działalności inwestycyjnej strata oznacza tutaj przeznaczanie środków na inwestycje.
  • w przypadku działalności finansowej zysk oznacza zaciąganie kredytów czy emisję obligacji
Warianty negatywne z działalności operacyjnej

Pozostałe warianty przedstawia powyższa tabela. Niżej znajdziecie krótkie omówienie tych wariantów.

Wariant 5
Spółka zaczyna mieć kłopoty, gdyż przestaje generować zyski. Nie chce jednak tracić zaufania i w dalszym ciągu zbiera kasę od inwestorów które w zamiarze przeznaczać będzie na nowe inwestycje. Przypadek dość często spotykany w przypadku obligacji. Spółka musi jednak dobrze argumentować na co przeznaczy środki zebrane z emisji i realizować je z sukcesem, ale za ujemny zysk netto musi zaproponować duży kupon odsetkowy co prezentowałem w przypadku spółki Nettle.

Wariant 6
Przykład typowy dla start upów czyli młodych spółek we wczesnej fazie rozwoju. Spółka wciąż zaciąga dług, który przeznacza na inwestycje, może to być przykładowo udział w funduszu typu venture capital. Spółka musi jednak mieć dobry i innowacyjny pomysł na biznes, który pozwoli na finansowanie z zewnątrz. Zysku operacyjnego nie ma, ale prognostyki mogą być dobre.

Wariant 7
Bardzo nieciekawy przypadek, wręcz czarny scenariusz. Zysk netto jest ujemny, a na domiar złego spółka w nic nowego nie inwestuje. Jakby tego było mało dodatkowo nie zaciąga żadnych nowych środków a prawdopodobnie wyprzedaje swój majątek. Przypadek typowy dla spółek w upadłości.

Wariant 8
Z pozoru najgorsza sytuacja ale jednak nie jest gorsza od poprzedniej. Zysku netto co prawda brak, ale strata w pozycji działalność inwestycyjna oznacza, że spółka w dalszym ciągu liczy na to, że nowa inwestycja przyniesie w końcu zyski. Wygląda to jednak na ostatnią deskę ratunku, gdyż brak jest finansowania z zewnątrz.


Czas na końcowe wnioski. Jak widać tabela wcale nie jest taka intuicyjna. Logika mówi, że ostatnia kolumna to najczarniejszy scenariusz, a jednak tak nie jest. Pojęcie strata i zysk są nieco mylące w przypadku działalności finansowej i inwestycyjnej.
  • Strata w działalności inwestycyjnej może być dobrym sygnałem, gdyż spółka dzięki inwestycji może wyjść na prostą. 
  • Zysk w działalności finansowej może być złym sygnałem, gdyż spółka może się nadmiernie zadłużać.
Wydawać zatem by się mogło na pierwszy rzut oka, że powyższe warianty są negatywne. Niestety w finansach nic nie jest oczywiste i czasami to właśnie tutaj można upatrywać najlepsze okazje inwestycyjne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz