wtorek, 22 lipca 2014

Riposta Kasy Krajowej SKOK na ogłoszenie upadłości Kasy Wspólnota


Opisana wczoraj sytuacja upadłości SKOKu Wspólnota spotkał się z natychmiastowym odzewem ze strony Kasy Krajowej SKOK. Rzecznik prasowy wspomnianej Kasy Andrzej Dunajski stwierdził, że decyzja KNF została podjęta w oparciu o... błędnie ustalony stan faktyczny.

Taką informację podał między innymi tvn24bis oraz polskie radio, natomiast na samej stronie Kasy Krajowej nie ma o tym nic. Sprawa robi się zatem coraz ciekawsza, nie tylko ze względu na ryzyko upadłości pozostałych kas posiadających zarządcę komisarycznego o których wspominałem wczoraj.

O co zatem chodzi z tym błędnie ustalonym stanem faktycznym. Zdaniem Kasy Krajowej istniała możliwość sanacji, czyli mówiąc po ludzku uzdrowienia, Kasy Wspólnota bez szukania pomocy z zewnątrz. Wystarczyła pomoc innych Kas.

KNF słynie z wiązania instytucji na którą się uprze. Pamiętamy doskonale blokadę kont Amber Gold i uniemożliwianie wypłat zdesperowanym klientom o czym AG żarliwie informował wszystkich publikując odpowiednie potwierdzenia. Czyżby tym razem miało miejsce coś podobnego?

Zdaniem Kasy Krajowej SKOK Wspólnota zaczęła generować dodatnie zyski tuż przed wejściem zarządcy. Co więcej wcale nie było tak, że nikt gdańskiej Kasy nie chciał, gdyż Kasa Wspólnota zamierzała połączyć się z Kasą Stefczyka.

Kasa Wspólnota należy do Grupy Kas Stefczyka

To akurat jest widoczne gołym okiem, zaznaczyłem to na powyższym obrazku kolorem żółtym. Sporządzając ranking lokat w SKOKach odwiedzam regularnie strony Kas i trudno nie zauważyć, które kasy należą do Grupy Kas Stefczyka. Mają podobne strony i co więcej na dole mamy listę całej grupy do której dziś należą:
  • Kasa Stefczyka
  • Kasa Centrum
  • Kasa Jowisz
  • Kasa Unii Lubelskiej
  • Kasa Wybrzeże
  • Kasa Wspólnota
Zainteresowanych odsyłam tutaj, gdzie oficjalnie Kasa Wspólnota jest przypisana do równoprawnych partnerów. Integracja zaś miała obniżyć ceny usług oferowanych przez Kasy. Było to możliwe przez wspólne działania marketingowe czy wypracowanych narzędzi i metod pracy.

Tę stronę widziałem już w ubiegłym roku, nie jest więc przygotowana naprędce. Tymczasem ustanowienie zarządcy uniemożliwiło połączenie Kasy Wspólnota z największą kasą w Polsce, gdyż KNF nie wydała zgody na takie połączenie.

Kluczowe zapisy w Ustawie o SKOK

Kasa Krajowa powołuje się na tekst Ustawy o SKOK, gdzie w artykule 74 są szczegóły na temat przejęcia. Tekst Ustawy o SKOK do wglądu dla zainteresowanych tutaj.

Ciekawy jest także poniższy fragment, przedstawiony przez Kasę Krajową SKOK na tej stronie.
Podkreślić należy, że zarządca komisaryczny  nie opracował programu postępowania naprawczego, do czego go zobowiązała Komisja Nadzoru Finansowego, nie podpisał sprawozdania finansowego za 2013 r. , co uniemożliwiło wydania opinii o tym sprawozdaniu przez biegłego rewidenta i uniemożliwiło podjęcie przez Kasę Krajową pozytywnej decyzji o kolejnej pomocy stabilizacyjnej Kasie Wspólnota.

Po przytoczeniu powyższej argumentacji Kasa Krajowa zamierza zaskarżyć opisaną wczoraj decyzję KNF. Jak widać cicha wojna toczona na linii SKOK-KNF już od dłuższego czasu przybiera na sile.  Czy kolejni zarządcy też będą tak 'bezradni' w naprawach innych Kas, że będzie 'potrzeba' ich likwidacji?

Ciąg dalszy: Alior Bank przejmuje SKOK im Jana z Kęt czyli drugi zarządca też nie pomógł

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz