czwartek, 4 grudnia 2014

SKOK Wołomin vs SKOK Wspólnota czyli historia nie lubi się powtarzać


Dziś dla potomnych na FpG zachowuję trzy istotne dane obrazki, które jeszcze dziś każdy może zobaczyć na stronie obracającej się w zgliszcza wołomińskiej kasy. Świetne wyniki obrócono w jednej chwili w pył, niebawem zaś zamiast znanej strony zobaczymy coś takiego.


Obecna strona upadłej Kasy Wspólnota

Tak wygląda obecnie strona pierwszego upadłego SKOKu Wspólnota. Nie ma tutaj już żadnej oferty ani jakiejkolwiek informacji o byłym skoku. Strona na zakładce zawiera napis Portal SYNDYCY - Kancelaria.

Jak widzimy mamy tutaj tylko reklamę Kancelarii Prawnej...

kasawspolnota/index.php/o-nas

Jak czytamy:
Syndyk masy upadłości SKOK Wspólnota uprzejmie informuje, iż w dniu 27 października 2014 r. zawarł z Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo Kredytową porozumienie, na mocy którego pozyskane zostały środki finansowe na pokrycie roszczeń członków Kasy z tytułu zgromadzonych w niej środków pieniężnych, w zakresie w jakim środki te nie były objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W konsekwencji, pozyskane środki pozwolą na zaspokojenie roszczeń członków Kasy, w zakresie w jakim roszczenia te nie zostały zaspokojone ze środków BFG.

Niestety jak informowałem wczoraj taka sytuacja nie będzie możliwa w przypadku drugiego upadłego SKOK Wołomin. Uzasadnienie dlaczego znajdziecie w artykule Kasa Krajowa nie wypłaci nadwyżek ponad BFG dla klientów SKOK Wołomin.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz