środa, 26 kwietnia 2017

Zapowiedź obniżek stawek Zośki PRO oraz Idea Saver


Lokata bezkonkurencyjna nie była aktywna nawet dobę w ofercie Idea banku. Ba, jej szybkie zniknięcie zbiegło się z informacją o zapowiedzi obniżek stawek na wszystkich lepszych kontach oszczędnościowych jakie są w ofercie niebieskich.

Informacja o tym pojawiła się w komentarzach do artykułu o lokacie bezkonkurencyjnej. Bank rzekomo wysyła taką informację na maila, chociaż do momentu pisania artykułu ja takowej informacji nie dostałem.

Nie dziwi mnie to jednak, skoro w Idea bank wszystko jest losowe i nieprzewidywalne, a migracja do Idea Cloud trwa już kilka lat. Można tylko zazdrościć tym szczęśliwcom, którzy nie musieli dotąd korzystać z tej najeżonych dziwnymi cudami puszki Pandory.

Anonimowy opublikował jednak treść maila w komentarzu, którego fragment dotyczący Zosiek widzimy niżej.


Zośka PRO obniży loty do okolic 2%

O tym, że będzie obniżka na kontach wiadomo już od dość dawna. Pisałem o tym po raz pierwszy już na początku marca przy publikacji rankingu kont oszczędnościowych. Rzut oka na marcowy ranking pokazuje, że zapowiedziane obniżki pokrywają się z tym co widzimy w komentarzu.

Należy pamiętać o tym, że zapowiedziana stawka 2,25% jaka ma obowiązywać od lipca to stawka podwójna brutto. Przez fakt, że trzeba trzymać 10% wartości środków z KO na koncie osobistym, stawka nie spadnie w okolice 2%.

Jeszcze gorzej będzie z drugim kontem, które warto tutaj było mieć przez ostatni rok. Idea Saver obniży loty o ponad '0,60%' do zaledwie... 1,90%. To spowoduje, że najprawdopodobniej oba konta będą do kasacji.Bardzo dyskusyjna jest argumentacja tej obniżki co wychwycili czytelnicy. Zmiany zostały wprowadzone w związku z komunikatem GUS z 14 marca 2017. Z owego komunikatu wynika, że w lutym wskaźnik cen towarów i usług wzrósł o 0,03%.

W teorii daje to przesłanki do wzrostu stawek, a tymczasem Idea bank nie tylko obrał kierunek przeciwny, ale w dodatku nadał jej dwukrotnie wyższy spadek. Bowiem nie tylko Idea Saver ale i Konto Zyskowne zanurkują o '0,6%'.

Cóż do Idea bank nie trafiają żadne argumenty. Niezadowolenie klientów z Clouda nie ma dla nich znaczenia, na lokatach panuje prawo tyrana i w przeciwieństwie do innych banków nigdy nie jest zapowiadany koniec promocji.

Zamiast wprowadzać jakieś pozytywne zmiany jest wręcz przeciwnie. Oto bowiem wczoraj zapowiedziano, że konto w Idea bank będzie można założyć w pociągu. W moim przypadku raczej będzie to zamknięcie konta i bynajmniej nie w pociągu, gdzie wolę poczytać fajną książkę, aniżeli denerwować się na absurdalne poczynania niebieskich.

Ciąg dalszy: Idea bank jednak nie obniży oprocentowania na kontach dla swoich klientów

29 komentarzy:

 1. Gwoli ścisłości opublikowałem tylko część dotyczącą oprocentowania.Chciałem wkleić całą wiadomość ale nie przechodzi.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zawsze można przesłać mi całą wiadomość na maila. Jest dostępny dla wszystkich w zakładce kontakt.

   Usuń
 2. Komunikat
  Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmiany:
  „Regulaminu prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług Bankowości Elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych” wprowadzonego w dniu 31 marca 2017r. oraz „Tabeli opłat i prowizji dla rachunków prowadzonych w złotych polskich dla klientów indywidualnych”, „Tabeli opłat i prowizji rachunku walutowego (prowadzonego w walucie EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla klientów indywidualnych” oraz „Tabeli oprocentowania rachunków w Idea Bank S.A.”, wprowadzonych w dniu 14 kwietnia 2017r.
  Szanowni Państwo,
  Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega „Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług Bankowości Elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych w Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych” wprowadzony w dniu 31 marca 2017r. (dalej jako „Regulamin”) oraz „Tabela opłat i prowizji dla rachunków prowadzonych w złotych polskich dla klientów indywidualnych” wprowadzona w dniu 14 kwietnia 2017r. (dalej jako „Tabela”), „Tabela opłat i prowizji rachunku walutowego (prowadzonego w walucie EUR, USD, CHF, GBP, NOK, SEK, CZK, DKK, RON, JPY) dla klientów indywidualnych” wprowadzona w dniu 14 kwietnia 2017r. (dalej jako „Tabela rachunku walutowego”) oraz „Tabela oprocentowania rachunków w Idea Bank S.A.” wprowadzona w dniu 14 kwietnia 2017r. (dalej jako „Tabela oprocentowania”).

  Nowy Regulamin oraz nowa Tabela, nowa Tabela rachunku walutowego i nowa Tabela oprocentowania obowiązywać będą od dnia 30 czerwca 2017r. Dokumenty w nowym brzmieniu znajdą Państwo w załącznikach do niniejszej wiadomości.

  OdpowiedzUsuń
 3. Zmiany w Regulaminie zostały wprowadzone na podstawie §73 ust. 1 lit. a), c), d) oraz f) Regulaminu i dotyczą m.in.:

  a) wprowadzenia do oferty Banku debetowych kart płatniczych w walucie EUR, USD, GBP;
  b) wprowadzenia do oferty Banku dodatkowych debetowych kart płatniczych;
  c) dodania zapisów dotyczących Rachunku Podstawowego;
  d) zmian w procesie rozpatrywania wniosków o Umowy Produktowe;
  e) dodania zapisów dotyczących Autoryzacji przelewów zlecanych w Bankowości Internetowej lub Bankowości Mobilnej, których kwota przekracza 1 000 000 złotych polskich (PLN);
  f) uwzględnienia szczegółów dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów.

  Pełny wykaz zmian w Regulaminie stanowi załącznik do niniejszej wiadomości.

  Zmiany w Tabeli dotyczą:

  a) usunięcia pozycji z następującymi rodzajami czynności, związanymi z obsługą debetowych kart płatniczych, za które Bank nie pobierał i w związku z niniejszymi zmianami nie będzie pobierać opłat: „Wypłata gotówki z bankomatów w Oddziałach Banku”, „Zastrzeżenie karty”, „Wydanie karty w miejsce zastrzeżonej”, „Zmiana PIN”, „Zmiana PIN w bankomacie” oraz „Zmiana limitów transakcyjnych karty”. Usunięcie z Tabeli pozycji z ww. rodzajami czynności nie skutkuje zmianą funkcjonalności produktu oraz nie ma wpływu na sposób korzystania z debetowych kart płatniczych przez Posiadaczy Rachunków. Bank będzie realizował te czynności na zasadach wskazanych w Regulaminie i innych dokumentach właściwych dla Umowy o debetową kartę płatniczą.

  b) usunięcia pozycji z następującymi rodzajami czynności: „Awaryjna wypłata gotówki w przypadku utraty karty poza granicami kraju” oraz „Awaryjne wydanie karty zastępczej (tymczasowej) poza granicami kraju”, z uwagi na to iż czynności te nie są świadczone przez Bank w zakresie wydawanych debetowych kart płatniczych;

  c) dodania w rodzajach czynności pozycji pt. „Maksymalna liczba Rachunków Oszczędnościowych możliwych do otwarcia”, która wynosi odpowiednio: dla Konta ZYSKOWNEGO – 3, dla Konta ZOŚKA PRO – 1, dla Konta IDEA SAVER – 1 oraz dla Konta ZOŚKA – 1.

  Zmiany w Tabeli rachunku walutowego zostały wprowadzone na podstawie §65 ust. 5 lit. d) Regulaminu i dotyczą dodania opłat oraz prowizji, które pobierane będą w związku z wprowadzeniem do oferty Banku nowego produktu – debetowej karty płatniczej, wydawanej do rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, prowadzonego w jednej z następujących walut: EUR, USD i GBP.

  Zmiany w Tabeli oprocentowania zostały wprowadzone na podstawie §66 ust. 9 lit. d) Regulaminu, w związku ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2017 r. w stosunku do stycznia 2017 r., który wyniósł 100,3 (wzrost cen o 0,3% ) (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2017 r.) i dotyczą obniżenia:

  a) oprocentowania promocyjnego na Rachunku Oszczędnościowym Konto ZOŚKA z wysokości 2,50% w skali roku do wysokości 2,25% w skali roku;

  b) podwyższonego oprocentowania na Rachunku Oszczędnościowym Konto ZOŚKA PRO z wysokości: 2,50% w skali roku do wysokości 2,25% w skali roku (niższa stawka oprocentowania, tj. 1,00% w skali roku, prezentowana w Tabeli oprocentowania pozostała bez zmian);

  OdpowiedzUsuń
 4. c) podwyższonego oprocentowania na Rachunku Oszczędnościowym Konto ZYSKOWNE dla kwoty rachunku:
  - do 10 000,00 PLN z wysokości: 2,80% w skali roku do wysokości 2,20% w skali roku,
  - powyżej 10 000,00 PLN do 50 000,00 PLN z wysokości: 2,00% w skali roku do wysokości 1,50% w skali roku,
  - powyżej 50 000,00 PLN do 100 000,00 PLN z wysokości: 2,20% w skali roku do wysokości 1,65% w skali roku,
  - powyżej 100 000,00 PLN z wysokości: 2,30% w skali roku do wysokości 1,85% w skali roku;

  d) niższego oprocentowania na Rachunku Oszczędnościowym Konto ZYSKOWNE dla kwoty rachunku:
  - do 10 000,00 PLN z wysokości: 1,30% w skali roku do wysokości 1,25% w skali roku;
  - powyżej 10 000,00 PLN do 50 000,00 PLN z wysokości: 1,35% w skali roku do wysokości 1,00% w skali roku,
  - powyżej 50 000,00 PLN do 100 000,00 PLN z wysokości: 1,40% w skali roku do wysokości 1,10% w skali roku,
  - powyżej 100 000,00 PLN z wysokości: 1,45% w skali roku do wysokości 1,20% w skali roku;

  e) oprocentowania na Rachunku Oszczędnościowym Konto IDEA SAVER dla kwoty rachunku:
  - do 10 000,00 PLN z wysokości: 2,50% w skali roku do wysokości 1,90% w skali roku,
  - powyżej 10 000,00 PLN do 50 000,00 PLN z wysokości: 1,50% w skali roku do wysokości 1,25% w skali roku.

  W związku z wprowadzanymi zmianami informujemy, że jesteście Państwo uprawnieni do ich niezaakceptowania. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie zmian, mogą Państwo zgłosić swój sprzeciw, wobec proponowanych zmian w wyżej wymienionych dokumentach, skutkiem czego będzie wygaśnięcie Umów Produktowych (dalej "Umowy"), z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian lub wypowiedzieć Umowę/y ze skutkiem natychmiastowym. Sprzeciw bądź wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej w oddziale Banku lub w formie pisemnej na adres siedziby Banku. Brak zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu wobec zmian, wyrażonego w terminie określonym w niniejszym komunikacie, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmiany i na ich wejście w życie w terminie określonym przez Bank.

  Ze zmienionym Regulaminem, zmienioną Tabelą oraz zmienioną Tabelą rachunków walutowych i Tabelą oprocentowania będziecie mogli Państwo zapoznać się za pośrednictwem Bankowości Internetowej, na stronie internetowej www.ideabank.pl oraz w placówkach Idea Bank S.A. Zmieniony Regulamin oraz zmieniona Tabela, Tabela oprocentowania i Tabelą rachunków walutowych w nowym brzemieniu dołączona jest również do niniejszej wiadomości.

  Z poważaniem
  Zespół Idea Bank S.A.

  OdpowiedzUsuń
 5. Powyżej cała wiadomość.

  OdpowiedzUsuń
 6. Taka argumentacja obniżki oprocentowania nadaje się UOKIKu, a napewno do reklamacji. Regulamin mówi, że:
  "Bank zastrzega sobie możliwość
  zmiany wysokości stopy procentowej w przypadku zmiany wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o co najmniej
  0,2 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny lub miesięczny) – wówczas Bank uprawniony jest do zmiany oprocentowania Rachunku zgodnie
  z kierunkiem zmian danego wskaźnika o maksymalnie dwukrotność zmiany tego wskaźnika."
  Czyli na tej podstawi bank może jedynie podnieść oprocentowanie a nie obniżyć !

  OdpowiedzUsuń
 7. Taki ich regulamin to nadaje się do zgłoszenia do UOKiK.Regulamin powinien być ścisły i dokładnie określający możliwości zmiany oprocentowania przy oprocentowaniu zmiennym (ma tak np Eurobank gdzie zmiana oprocentowania głównej stopy NBP powoduje automatycznie w ciągu do 7 dni zmianę oprocentowania dokładnie o tę samą wielkość kont czy lokat o oprocentowaniu zmiennym)Inaczej to można by wprowadzić w regulaminie np taki zapis że zmiany przy oprocentowaniu zmiennym są wprowadzane decyzją zarządu banku, lub zależą od ..pogody.

  OdpowiedzUsuń
 8. Nalezy napisac reklamacje do IdeaBanku.
  Po pierwsze podaja zla numeracje paragrafow dotychczasowego regulaminu (ale mniejsza ztym).
  Zgodnie z zapisami punktow Regulaminu dotyczacych zmiany oprocentowania, czyli PAR.61 ust.9 lit.d, czytamy:
  "d) zmiana któregokolwiek wskaźnika wzrostu cen towarów i  usług konsumpcyjnych,
  ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny (zwany
  dalej: GUS), o  co najmniej 0,2 punktu procentowego w  stosunku do
  poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny,
  kwartalny lub miesięczny) – wówczas Bank uprawniony jest do zmiany
  oprocentowania Rachunku zgodnie z kierunkiem zmian w przedziale od
  0,1 punktu procentowego do 4 punktów procentowych"

  Natomiast Bank w komunikacie napisal, ze wskaznik wzrosl, a obnizaja oprocentowanie, wiec postepuja niezgodnie z wlasnym regulaminem.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cytujesz regulamin który ma obowiązywać od 30 czerwca.Do tego czasu obowiązuje stary regulamin który jest cytowany wyżej. Po ostatnich postach nie jest pewne czy te nowe regulacje wejdą w życie bo ja np.mam zamiar złożyć co najmniej reklamację.Swoją drogą fajnie zmieniają pod siebie.Zmiana od 0,1 do 4 % to nie jest przesada z ich strony?

   Usuń
  2. Może numery paragrafów się zmieniają w zależności od daty wprowadzenia regulaminu. W najnowszym regulaminie wprowadzonym 31 marca 2017 te kwestie reguluje paragraf 66. Jednak nie zmienia to faktu, że te zapisy regulaminu nie uprawniają do obniżenia oprocentowania, a raczej jego ewentualnego podwyższenia. Ja jeszcze tego maila nie dostałam. Ciekawe co będzie dalej, jak można było takiego potworka niezgodnego z własnym regulaminem, a jednocześnie powołując się na ten regulamin stworzyć?

   Usuń
  3. Idea bank powołując się na te zapisy par. 66 ust. 9 lit. d): uważa, że nikt tego nie będzie sprawdzał. Po prostu uważają swoich klientów za imbecyli.

   Usuń
 9. Do Anonimowy@26 kwietnia 2017 15:39"
  Cytuje regulamin ktory obowiazuje teraz (od marca 2016). W nowym, ktory ma wejsc zapisy sa podobne jedynie zakres zmian jest inny, ale kierunki zmian czyli plus na plus, minus na minus, sa takie same.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ale teraz mamy 2017 rok i regulamin obowiązujący od 31 marca 2017 roku.

   Usuń
  2. No nie. Regulamin z 31 marca będzie obowiązywał od 30 czerwca. Teraz obowiązuje poprzedni.

   Usuń
  3. No nie, regulamin z 31 marca 2017 już obowiązuje. "Uprzejmie informujemy, że zmianie ulega "Regulamin......" wprowadzony dnia 31 marca 2017. Zmiany zaczną obowiązywać od 30 czerwca 2017.Czyli zmieniają regulamin wprowadzony 31 marca 2017.

   Usuń
  4. Jeśli tak to kto ze starych klientów wiedział o regulaminie z 31 marca?Też powinniśmy zostać o nim powiadomieni z 2 miesięcznym wyprzedzeniem. Szykuje się niezła afera.

   Usuń
  5. Nowy regulamin jest z 31.03.2017 ale dla obecnych klientow wchodzi w zycie od 30.06.2017 - zgodnie z zasadami zapisanymi w ragulaminie ze obowiazuje po 2 miesiacach od ogloszenia.
   Jedynie dla nowych klientow obowiazuje "od zaraz".

   Usuń
 10. Tu Anonimowy@26 kwietnia 2017 15:39.Zgadza się masz rację.Zwracam honor.Dzisiaj dostałem zmiany pocztą tradycyjną dla członka rodziny i zapisy jak w artykule.Czyli piszemy hurtowo reklamacje.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zastanawiam się, czy pisanie Reklamacji ma sens? Czy czasem nie zostanie to potraktowane jako sprzeciw i automatycznie do rozwiązania Umowy Konta z podwyższonym oprocentowaniem.

   Usuń
  2. NIe wyrazasz sprzeciwu, tylko wskazujesz ze ich zmiana jest nieskuteczna w swietle prawa, gdyz lamie zasady Umowy wiazacej Bank z Toba.

   Usuń
 11. Na maila tego nie dostałam, ale pocztą jak najbardziej. Nawet płytę CD dołączyli. Zamierzam pisać reklamację do banku i powiadomienie do UOKIK i KNF. Tu nie chodzi o te stracone parę złotych, ale faktycznie bank nie powinien robić z nas imbecyli, jak ktoś powyżej napisał.

  OdpowiedzUsuń
 12. Przed chwilą w wiadomościach bankowości internetowej Idea Bank otrzymałem Komunikat z załącznikami o zmianie opisywanych Kont.

  OdpowiedzUsuń
 13. Ten komentarz został usunięty przez autora.

  OdpowiedzUsuń
 14. "Bardzo dyskusyjna jest argumentacja tej obniżki,co wychwycili czytelnicy" - napisał polcan w Artykule.W tym rzecz,że ona nie jest dyskusyjna,ona jest jednoznacznie bezprawna.Zgodnie z Regulaminem,przy zmianie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych o co najmniej 0,2 punktu procentowego,"Bank uprawniony jest do zmiany oprocentowania Rachunku zgodnie z kierunkiem zmian danego wskaźnika o maksymalnie dwukrotność zmiany tego wskaźnika".A więc Bank nie ma prawa obniżyć oprocentowania któregokolwiek rachunku oszczędnościowego o jakąkolwiek wartość powołując się na wzrost miesięcznego wskaźnika o 0,3 punktu procentowego w lutym 2017 roku w stosunku do stycznia 2017 roku. Jeżeli to zrobi,można bez żadnych obaw,skierować sprawę do sądu.Sprawa jest jednoznacznie wygrana.

  OdpowiedzUsuń
 15. Dostałem informację z IDEA Bank o cofnięciu obniżek. Dostał ktoś jeszcze ?

  OdpowiedzUsuń
 16. Jaką drogą dostałeś informację o cofnięciu obniżek?

  OdpowiedzUsuń
 17. Ja też dostałem w bankowości internetowej https://www.ideabank.pl/uploads/doc/12_maj_2017_Pelna_tresc_komunikatu.pdf

  OdpowiedzUsuń
 18. Ja też dostałam taką informację. Jest ona w wiadomościach po zalogowaniu się na konto.

  OdpowiedzUsuń